Завршни испит

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ, СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА (ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА)


ШКОЛСКА 2018-19. ГОДИНА

Резултати Завршног испита из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, у школској 2018-19. години

Резултати Завршног испита из МАТЕМАТИКЕ, у школској 2018-19. години

Резултати Завршног испита – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, у школској 2018-19. години


ШКОЛСКА 2017-18. ГОДИНА

Резултати Завршног испита из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, у школској 2017-18. години

Резултати Завршног испита из МАТЕМАТИКЕ, у школској 2017-18. години

Резултати Завршног испита – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, у школској 2017-18. години


ШКОЛСКА 2016-17. ГОДИНА

Резултати завршног испита, из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, за школску 2016-17. годину

Резултати завршног испита, из МАТЕМАТИКЕ, за школску 2016-17. годину

Резултати завршног испита – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, за школску 2016-17. годину


ШКОЛСКА 2015-16. ГОДИНА

Резултати завршног испита, из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, за школску 2015-16. годину

Резултати завршног испита, из МАТЕМАТИКЕ, за школску 2015-16. годину

Резултати завршног испита – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, за школску 2015-16. годину


ШКОЛСКА 2014-15. ГОДИНА

Резултати завршног испита, из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, за школску 2014-15. годину

Резултати завршног испита из МАТЕМАТИКЕ, у школској 2014-15. години

Резултати завршног испита – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, за школску 2014-15. годину


ШКОЛСКА 2013-14. ГОДИНА

Резултати завршног испита, из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, за школску 2013-14. годину

Резултати завршног испита, из МАТЕМАТИКЕ, за школску 2013-14. годину

Резулати завшног испита – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, за школску 2013-14. годину


ШКОЛСКА 2012-13. ГОДИНА

Резултати завршног испита, из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, за школску 2012-13. годину

Резултати завршног испита, из МАТЕМАТИКЕ, за школску 2012-13. годину


ШКОЛСКА 2011-12. ГОДИНА

Резултати завршног испита, из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, за школску 2011-12. годину

Резултати завршног испита, из МАТЕМАТИКЕ, за школску 2011-12. годину


ШКОЛСКА 2010-11. ГОДИНА

Резултати завршног испита, из СРПСКОГ ЈЕЗИКА, за школску 2010-11. годину

Резултати завршног испита, из МАТЕМАТИКЕ, за школску 2010-11. годину