Opšta akta škole

03 мар

Opšta akta škole

Правилник о јавним набавкама – ОШ ”Свети Сава” Баточина

План јавних набавки за 2020. годину

Пословник о раду Наставничког већа ОШ ”Свети Сава” Баточина, број 02-90 од 01.02.2019. године

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и наставника и начин утврђивања ђака генерације, број 02 – 1263, од 24.12.2018. године

Правилник о спровођењу испита у ОШ ”Свети Сава” Баточина, број 02-1262, од 24.12.2018. године

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ ”Свети Сава” Баточина, број 02-1261, од 24.12.2018.

Правилник о праћењу друштвено – корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима, број 02-1257, од 24.12.2018. године

Правилник о поклонима запослених у ОШ ”Свети Сава” Баточина, број 02-1256, од 24.12.2018. године

Правилник о организацији и раду библиотеке ОШ ”Свети Сава” Баточина, број 02-1255, од 24.12.2018. године

Пословник о раду Ученичког парламента ОШ ”Свети Сава” Баточина, број 02-1245, од 18.12.2018.

СТАТУТ – ОШ ”Свети Сава” Баточина

Правилник о раду ОШ ”Свети Сава” Баточина

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ ”Свети Сава” Баточина

ИЗМЕНА Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ ”Свети Сава” Баточина

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ ”Свети Сава” Баточина

Правила понашања у ОШ ”Свети Сава” Баточина

Пословник о раду Школског одбора ОШ ”Свети Сава” Баточина

Пословник о раду Савета родитеља ОШ ”Свети Сава” Баточина

Slične vesti