Распоред писмених задатака и вежби

16 сеп

Распоред писмених задатака и вежби

Школска 2020/2021. година

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ, ШКОЛСКЕ 2020/21. године – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (5.,6., 7. и 8. разред)

РАЗРЕДНА НАСТАВА

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ, ШКОЛСКЕ 2020/21. године – РАЗРЕДНА НАСТАВА (1., 2., 3. и 4. разред)


 

Школска 2019/2020. година

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

5. разред – Распоред писаних провера знања

6. разред – Распоред писаних провера знања

7. разред – Распоред писаних провера знања

8. разред – Распоред писаних провера знања

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

– матична школа –

1/1 Распоред писаних провера знања (Прво полугодиште)

1/2 – Распоред писаних провера знања (Прво полугодиште)

2/1 – Распоред писаних провера знања (Прво полугодиште)

2/2 – Распоред писаних провера знања (Прво полугодиште)

3/1 – Распоред писаних провера знања (Прво полугодиште) + (Друго полугодиште)

3/2 – Распоред писаних провера знања  (Прво полугодиште) + (Друго полугодиште)

 4/1 – Распоред писаних провера знања (Прво полугодиште)

4/2 Распоред писаних провера знања (Прво полугодиште)

– издвојена одељења –

ИО БРЗАН 

Распоред писаних провера знања за 1. разред, Брзан

Распоред писаних провера знања за 2. разред, Брзан

Распоред писаних провера знања за 3. разред, Брзан

Распоред писаних провера знања за 4. разред Брзан

ИО БАДЊЕВАЦ

Распоред писаних провера знања за 1. разред, Бадњевац (Прво полугодиште) + (Друго полугодиште)

Распоред писаних провера знања за 2. разред, Бадњевац

Распоред писаних провера знања за 3. разред, Бадњевац

Распоред писаних провера знања за 4. разред, Бадњевац (Прво полугодиште) + (Друго полугодиште)

ИО ЖИРОВНИЦА

Распоред писаних провера знања за 1. разред, Жировница

Распоред писаних провера знања за 2. разред, Жировница

Распоред писаних провера знања за 3. разред, Жировница

Распоред писаних провера знања за 4. разред, Жировница

ИО ДОБРОВОДИЦА

Распоред писаних провера знања за 1,2,3 и 4. разред у Доброводици (Прво полугодиште) + (Друго полугодиште)

ИО ЦРНИ КАО

Распоред писаних провера знања за 1. разред, Црни Као  (Прво полугодиште)

Распоред писаних провера знања за 2. разред, Црни Као  (Прво полугодиште)

Распоред писаних провера знања за 3. разред, Црни Као  (Прво полугодиште)

Распоред писаних провера знања за 4. разред, Црни Као   (Прво полугодиште)

ИО МИЛАТОВАЦ

Распоред писаних провера знања за 1. разред, Милатовац (Прво полугодиште)

Распоред писаних провера знања за 2. разред, Милатовац (Прво полугодиште)

Распоред писаних провера знања за 3. разред, Милатовац (Прво полугодиште)

Распоред писаних провера знања за 4. разред, Милатовац (Прво полугодиште)

ИО ПРЊАВОР 

Распоред писаних провера знања за 2. разред, Прњавор (Прво полугодиште)

Распоред писаних провера знања за 4. разред, Прњавор (Прво полугодиште)

ИО СОЛИЛО

Распоред писаних провера знања за 1. разред, Солило

Распоред писаних провера знања за 2. разред, Солило

ИО КИЈЕВО

Распоред писаних провера знања за 1. разред, Кијево

Распоред писаних провера знања за 2. разред, Кијево

Распоред писаних провера знања за 4. разред, Кијево


Школска 2018/2019. година

Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу.
Усмене провере и писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а спроводе се ради утврђивања остварености циља часа и савладаности дела реализованих програмских садржаја. Оценe из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у дневник.
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се на огласној табли школе, односно на званичној интернет страни школе.

Вежбе и писмени задатаци у РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ, за прво полугодиште школске 2018-19. године

СРПСКИ ЈЕЗИК – Писмени задаци и контролне вежбе, предметна настава у школској 2018-19. години

МАТЕМАТИКА – Писмени задаци и контролне вежбе, предметна настава у школској 2018-19. години

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ – Писмени задаци и контролне вежбе, предметна настава у школској 2018-19. години

БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ФИЗИКА – Контролне вежбе, предметна настава у школској 2018-19. години

Slične vesti