Распоред писмених задатака и вежби

24 окт

Распоред писмених задатака и вежби

Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу.
Усмене провере и писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а спроводе се ради утврђивања остварености циља часа и савладаности дела реализованих програмских садржаја. Оценe из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у дневник.
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се на огласној табли школе, односно на званичној интернет страни школе.

Вежбе и писмени задатаци у РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ, за прво полугодиште школске 2018-19. године

СРПСКИ ЈЕЗИК – Писмени задаци и контролне вежбе, предметна настава у школској 2018-19. години

МАТЕМАТИКА – Писмени задаци и контролне вежбе, предметна настава у школској 2018-19. години

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ – Писмени задаци и контролне вежбе, предметна настава у школској 2018-19. години

БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ФИЗИКА – Контролне вежбе, предметна настава у школској 2018-19. години

Slične vesti