Распоред часова

24 окт

Распоред часова

РАСПОРЕД ЧАСОВА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД, ПОНЕДЕЉКА, 7. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МАТИЧНУ ШКОЛУ У БАТОЧИНИ (ДРУГИ ЦИКЛУС, ОД 5 – 8. РАЗРЕДА)

Распоред 5-1, ОШ ,,Свети Сава” Баточина

Распоред 5-2, ОШ ,,Свети Сава” Баточина

Распоред 6-1, ОШ ”Свети Сава” Баточина

распоред 6-2, ОШ ”Свети Сава” Баточина

Распоред 6-3, ОШ ”Свети Сава” Баточина

Распоред 7-1, ОШ ”Свети Сава” Баточина

Распоред 7-2, ОШ ”Свети Сава” Баточина

Распоред 7-3, ОШ ”Свети Сава” Баточина

Распоред 8-1, ОШ ”Свети Сава” Баточина

Распоред 8-2, ОШ ”Свети Сава” Баточина

Распоред 8-3, ОШ ”Свети Сава” Баточина

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ (ДРУГИ ЦИКЛУС, ОД 5 – 8. РАЗРЕДА)

Распоред 5. разред, ОШ ”Свети Сава” издвојено одељење у Бадњевцу

Распоред 6. разред, ОШ ”Свети Сава” издвојено одељење у Бадњевцу 

Распоред 7. разредОШ ”Свети Сава” издвојено одељење у Бадњевцу 

Распоред 8. разред ОШ ”Свети Сава” издвојено одељење у Бадњевцу

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ (ДРУГИ ЦИКЛУС, ОД 5 – 8. РАЗРЕДА)

Распоред 5. разред,ОШ ”Свети Сава” издвојено одељење у Брзану 

Распоред 6. разред,ОШ ”Свети Сава” издвојено одељење у Брзану 

Распоред 7. разред, ОШ ”Свети Сава” издвојено одељење у Брзану

Распоред 8. разред, ОШ ”Свети Сава” издвојено одељење у Брзану


РАСПОРЕД ЧАСОВА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ, МАТИЧНА ШКОЛА У БАТОЧИНИ И ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА (Бадњевац, Брзан, Милатовац, Прњавор, Жировница, Доброводица, Кијево, Црни Као и Солило) – ОШ ”СВЕТИ САВА” БАТОЧИНА

РАСПОРЕД ЧАСОВА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ, МАТИЧНА ШКОЛА У БАТОЧИНИ И ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА У БАДЊЕВЦУ И БРЗАНУ – ОШ ”СВЕТИ САВА” БАТОЧИНА

Slične vesti