Професионална орјентација

24 окт

Професионална орјентација

Упис у средњу школу

Три врсте школа:
– гимназија
– средње стручне школе
– уметничке школе

Гимназија
– четворогодишња школа
– пружа широко опште образовање
– припрема ученике за даље школовање
Типови гимназија:
– гимназија са смеровима: друштвено – језички (садржаји друштвених наука, страни језици, проходност на факултете друштвених наука – филолошки, филозофски…) и природно – математички (садржаји природних наука, проходност на техничке и природно – математички факултет)
– гимназија општег типа (подједнако заступљени предмети друштвених и природних наука
– школе за ученике са посебним способностима: филолошка гимназија, математичка гимназија, гимназија за спортисте; за упис у ове школе неопходно је полагање пријемног испита

Средње стручне школе
– четворогодишње и трогодишње трајање у зависности од профила/образовног програма који се упише
– оспособљавају за разна занимања, али омогућавају и настанак школовања на вишим школама и факултетима

Уметничке школе
– четворогодишње школе; упиисују се ученици са посебним израженим талентом
– полаже се пријемни испит
– оспособљавају за рад у уметничким занимањима и припремају за даље школовање

Војне школе
– војна гимназија
– средња војна школа

За прави избор школе важно је размислити о следећем:

– интересовањима
– способностима
– радним навикама
– школском успеху
– школским предметима који те интересују
– алтернативним, „резервним“ занимањима
– перспективама занимања
– могућностима даљњег школовања

Извори информација:
– наставници
– психолог и педагог у школи
– средње школе
– медији, www.nsz.gov.rs   www.mpn.gov.rs
– Националана служба за запошљаваље (психолог)

Завршни испит:
– полажу сви ученици осмог разреда
– полаже се српски језик (16 бодова), математика (16 бодова) и комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика, хемија – 8 бодова)

Листа жеља:
– након положеног завршног испита и броја бодова који си освојио попуњаваш листу жеља

Израчунавање бодова:
– општи успех од VI – VIII разреда исказује се бројем бодова тако што се општи успех VI, VII и VIII разреда заокружи на две децимале, сабере и помножи са бројем четири (4);
– на основу општег успеха остварује се највише 60 бодова

 

Slične vesti