Сарадња са родитељима (Савет родитеља)

Школска 2020/2021. година

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА РАЗРЕДНУ И ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ, у школској 2020/21. години


Школска 2019/2020. година

Дани отворених врата – УЧИТЕЉИ

Дани отворених врата – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА У БАТОЧИНИ


Школска 2018/2019. година

Дани отворених врата – УЧИТЕЉИ

Дани отворених врата – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА У БАТОЧИНИ

Дани отворених врата – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА У БАДЊЕВЦУ

Дани отворених врата – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА У БРЗАНУ


Савет родитеља је саветодавно тело које се формира ради остварења што боље сарадње школе и родитеља и ради учешћа родитеља у остваривању васпитно-образовног рада у школи.

На првом родитељском састанку, на почетку школске године, свако одељење од укупног броја родитеља јавним гласањем бира једног родитеља који постаје члан Савета родитеља и који ће заступати интересе тог одељења.

Савет родитеља на првом састанку бира свог председника, заменика председника и записничара. Бирају се јавним гласањем. Њихов мандат траје једну школску годину.