Наставни материјали

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Први разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Домаћи задатак: Песма “Хвалисави зечићи” – Жаклина Јевтић, професор рзредне наставе

Домаћи задатак: Правилна употреба Ч и Ћ – Жаклина Јевтић, професор рзредне наставе

МАТЕМАТИКА

Упоређивање бројева прве стотине – Аутор Жаклина Јевтић, професор разредне наставе

Бројеви прве стотине, игрица – Аутор Маријана Коларевић

Игрица за сабирање и одузимање десетица прве стотине – Аутор Маријана Коларевић

Упоређивање десетица прве стотине – тест – Аутор Љиљана Филиповић Пејчић

Веома користан блог учитељице Наташе

Сабирање и одузимање до 10 – Редакција школског програма РТС


Трећи разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

Служба речи у реченици – Горица Младеновић, професор разредне наставе

Књижевност и језик – систематизација (Квиз), Аутор Горица Младеновић, професор разредне наставе

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Обнављање градива- музичка теорија, Аутор Горица Младеновић, професор разредне наставе

ПРИРОДА И ДРУШТВО

НЕЖИВА ПРИРОДА- ВОДА, Аутор Горица Младеновић, професор разредне наставе

 


Четврти разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

Милијана Петровић, професор разредне наставе (Материјал за рад са ученицима, од 06 – 10. 04.2020. године): Богаћење речника: Пролеће + Писање личне заменице Ви из почасти + Непроменљиве речи

Милијана Петровић, професор разредне наставе (Материјал за рад са ученицима)

 

МАТЕМАТИКА

Милијана Петровић, професор разредне наставе (Материјал за рад са ученицима) – Неједначине са множењем

Олакшице у множењу – Аутор Светлана Милојевић, професор разредне наставе

Обим правоугаоника и квадрата – Аутор, Душица Радосављевић, професор разредне наставе

Милијана Петровић, професор разредне наставе (Материјал за рад са ученицима)

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Милијана Петровић, професор разредне наставе (Материјал за рад са ученицима) – Брдски и планински крајеви

Милијана Петровић, професор разредне наставе (Материјал за рад са ученицима)

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Милијана Петровић, професор разредне наставе (Материјал за рад са ученицима)Сунчева енергија

Милијана Петровић, професор разредне наставе (Материјал за рад са ученицима)


ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ У КУЋНИМ УСЛОВИМА- 3. недеља , Аутор – мр Биљана Милановић, професор физичког васпитања

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ДРУГА НЕДЕЉА , Аутор  мр Биљана Милановић, професор физичког васпитања

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ У КУЋНИМ УСЛОВИМА , Аутор мр Биљана Милановић, професор физичког васпитања


Пети разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

Вежбе за петаке – Аутор Ивана Ђуричковић, професор српског језика и књижевности

Наставна јединица: Инфинитив и инфинитивна основа – Аутор, Душица Стојановић, професор српског језика и књижевности

Пети разред – Наставна јединица – Бранислав Нушић, Кирија; Аутор – Биљана Мрдаковић, професор српског језика и књижевности


Шести разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

6. разред – Аналфабета Бранислав Нушић + 

Аутор Марија Михајловић, професор српског језика и књижевности

Јаблан – Петар Кочић, Аутор Славка Морача, професор српског језика и књижевности

ГРАЂНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДЕМОКРАТИЈА -Марија Милојевић, професор српског језика и књижевности 

Анкета која се тиче стила живота, јер је издвојен проблем у заједници: Недостатак здравог стила живота. Аутор Марија Милојевић, професор српског језика и књижевности


Седми разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

Глаголски род – Aутор Ивана Ђуричковић, професор српског језика и књижевности

Задаци за 7. разред – Аутор Ивана Ђуричковић, професор српског језика и књижевности

Седми разред- Наставна јединица – Александар Сергејевич Пушкин, Волео сам вас и Жак Превер, Врт;   Аутор – Биљана Мрдаковић, професор српског језикаи књижевности 

ГРАЂНСКО ВАСПИТАЊЕ

Држава – Аутор Марија Милојевић, професор српског језика и књижевности

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Kако се прави слово А у програму Pygame? – Марина Ковановић, професор информатике и физике


Осми разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

Књижевност, 8. разред – Аутор Ивана Ђуричковић, професор српског језика и књижевности

Наставна јединица: Облици казивања (утврђивање) – Аутор Душица Стојановић, професор српског језика и књижевности

Наставна јединица: Зависне реченице(утврђивање) – Аутор Душица Стојановић, професор српског језика и књижевности

Осми разред – Наставна јединица-Реченице, утврђивање; Аутор – Биљана Мрдаковић, професор српског језикаи књижевности 


ФИЗИКА

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА , Аутор – Марина Ковановић, професор физике

ПРОВОДНИЦИ, ПОЛУПРОВОДНИЦИ И ИЗОЛАТОРИ, Аутор – Марина Ковановић, професор физике

РАД И СНАГА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ, Аутор – Марина Ковановић, професор физике