Здравко Младеновић, професор математике и информатике