Виолета Николић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.