Сања Трифуновић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.