Јадранка Вељковић, професор математике и информатике