Ивана Ђуричковић, професор српског језика и грађанског васпитања