Душица Стојановић, професор српског језика и грађанског васпитања