Анђелка Јанковић, професор српског језика и грађанског васпитања