kategorija: Stručna služba

Педагог

Виолета Проданић, професор педагогије; Контакт телефон: 034/6842-359; Е-пошта:

Психолог

Ивана Орловић, мастер психолог; Контакт телефон: 034/6842-359; Е-пошта:

Библиотекар

Срђан Димић, професор разредне наставе; Контакт телефон: 034/6841-402; Е-пошта: