kategorija: Razredna nastava

Љиљана Крстић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Бадњевцу.

Милена Милошевић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Бадњевцу.

Гордана Миленковић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Жировници.

Драган Јевтић, наставник разредне наставе.

Мирјана Димић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Жировници.

Милица Павловић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Жировници.

Драганка Јанковић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Прњавору.

Лидија Станковић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Милатовцу.

Драгана Крстић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Милатовцу.