kategorija: Razredna nastava

Драгица Прешић, наставник разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.

Зора Милојевић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Брзану.

Душица Радосављевић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Брзану.

Весна Маринковић, наставник разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Солилу.

Светлана Милојевић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Кијеву.

Даница Вучковић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Кијеву.

Катарина Станковић, професор разредне наставе.

Јелена Глигоријевић Тодоровић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Црном Калу.

Милан Милошевић, професор разредне наставе, у издвојеном одељењу, у Доброводици.

Горица Младеновић, професор разредне наставе – помоћник директора, у издвојеном одељењу, у Бадњевцу.