kategorija: Razredna nastava

Виолета Николић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.

Снежана Станојевић, професор разредне наставе – продужени боравак, у матичној школи, у Баточини.

Љиљана Трунић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.

Драгица Митић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.

Мирјана Јанкоски, наставник разредне наставе – продужени боравак, у матичној школи, у Баточини.

Сузана Димитријевић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.

Оливера Ђокић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.

Милијана Петровић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.

Горица Добричић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.

Жаклина Јевтић, професор разредне наставе, у матичној школи, у Баточини.