kategorija: Predmetna nastava

Марина Ковановић, професор физике и информатике

Драгослав Јовановић, професор физике

Лелица Николић, професор биологије

Снежана Стаменковић, професор биологије

Небојша Јовановић, професор технике и технологије

Иван Иветић, професор техничког и информатичког образовања

Мр Биљана Милановић, магистар наука физичке културе

Ненад Мркаљ, професор физичког васпитања

Владимир Милутиновић, професор физичког васпитања

Никола Грковић, професор ликовне културе и помоћник директора у издвојеном одељењу у Брзану