kategorija: Predmetna nastava

Јелена Грбовић, професор енглеског језика

Виолета Милентијевић, професор енглеског језика

Александра Младеновић, професор историје

Радиша Милошевић, професор историје

Марија Карајић, професор историје

Марко Илић, професор географије

Дејана Радивојевић Пекић, професор географије

Снежана Ардалић, професор географије

Драгана Стаменковић, професор хемије

Драгица Матејић, професор хемије