kategorija: Predmetna nastava

Биљана Мрдаковић, професор српског језика и грађанског васпитања

Ивана Ђуричковић, професор српског језика и грађанског васпитања

Марија Михајловић, професор српског језика.

Марија Милојевић, професор српског језика.

Душица Стојановић, професор српског језика и грађанског васпитања

Славка Морача, професор српског језика и грађанског васпитања

Анђелка Јанковић, професор српског језика и грађанског васпитања

Јадранка Вељковић, професор математике и информатике

Валентина Радевић, професор математике и информатике

Здравко Младеновић, професор математике и информатике