kategorija: Pomoćno osoblje

Љиљана Радивојевић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Доброводици.

Зорица Јовановић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Кијеву.

Слађана Ђорђевић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Црном Калу.