kategorija: Pomoćno osoblje

Зорица Николић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.

Љиљана Јоцић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.

Снежана Стевановић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Бадњевцу.

Милоратка Братковић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Бадњевцу.

Славица Стевановић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Брзану.

Слађана Кузмић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Брзану.

Данијела Сретеновић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Жировници.

Доста Јовановић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Прњавору.

Гордана Маринковић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Милатовцу.

Весна Милојичић, помоћни радник, у издвојеном одељењу, у Солилу.