kategorija: Pomoćno osoblje

Станимир Димитријевић, домар.

Данијел Милошевић, домар.

Малина Крстић, сервирка.

Сузана Симоновић, сервирка.

Загорка Танасковић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.

Сања Трифуновић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.

Биљана Ђорђевић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.

Биљана Станојевић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.

Снежана Ђокић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.

Радослава Станојевић, помоћни радник, у матичној школи, у Баточини.