Žirovnica

01 сеп

Žirovnica

Žirovnica se nalazi na jugozapadnoj padini brda Straževica, a na severozapadnoj strani brda Parloga.
Ona se prostire sa obe strane seoskog potoka koji se uliva u potok Raljevac, desnu pritočicu reke Lepenice. Interesantno je da je Žirovnica zvezdastog oblika.

Žirovnica je rasla rađanjem i novim doseljavanjem, koje je bivalo sve jače sa svakim novim periodom naseljavanja Lepenice. U doba osnivanja selo je bilo u današnjem Selištu. To prvo selo bilo je daleko u šumi, nedaleko od reke i imalo je jaku živu vodu. Ne zna se pouzdano zašto je selo odatle premešteno, ali postoje tvrdnje da je to učinjeno zbog čestih napada od strane Turaka. Na tom mestu gde je selo bilo, postojali su temelji stare crkve na kojima je podignuta današnja