Žirovnica

01 сеп

Žirovnica

Žirovnica se nalazi na jugozapadnoj padini brda Straževica, a na severozapadnoj strani brda Parloga.
Ona se prostire sa obe strane seoskog potoka koji se uliva u potok Raljevac, desnu pritočicu reke Lepenice. Interesantno je da je Žirovnica zvezdastog oblika.

Žirovnica je rasla rađanjem i novim doseljavanjem, koje je bivalo sve jače sa svakim novim periodom naseljavanja Lepenice. U doba osnivanja selo je bilo u današnjem Selištu. To prvo selo bilo je daleko u šumi, nedaleko od reke i imalo je jaku živu vodu. Ne zna se pouzdano zašto je selo odatle premešteno, ali postoje tvrdnje da je to učinjeno zbog čestih napada od strane Turaka. Na tom mestu gde je selo bilo, postojali su temelji stare crkve na kojima je podignuta današnja crkva.
Za početak života u Žirovnici u XVIII veku vezano je sećanje na tadašnju šumu. Po sećanju stari naziv sela je Jelenac. Međutim selo je dobilo ime Žirovnica po žirištu koje je bilo poznato u ovom kraju.
Žirovnica je svoju decu slala u grnčaričku osnovnu školu. Kada je ova prestala da radi, roditelji su bili prinuđeni da svoju decu šalju u botunjsku školu kao najbližu. Kako je Botunje bilo znatno dalje od Grnčarice i kako je broj đaka opao na nekoliko njih, Žirovničani su odlučili da otvore svoju školu. Prvi i drugi pokušaj nije uspeo, ali je treći pokušaj 1893. godine uspeo. Žirovničani su prvo pripremili sigurniji teren, pa su se tek onda obratili nadležnima. Ministarstvo prosvete je prvo zatražilo komisijski izveštaj o školskoj zgradi a potom dozvolilo otvaranje škole.
Žirovnica je za školsku 1893/94. godinu imala svoju školu. Škola je lepo radila i broj đaka se stalno povećavao. Dolazila su deca iz Dobrovodice, Nikšića i Prnjavora. Prvi učitelj u Žirovnici bio je Sreten Vasiljević, od 1893 – 1895. godine. Mnogo učitelja je prošlo kroz ovu školu. Smenjivale su se generacije i generacije a zgrada škole je ostarela i oronula.
Došlo se na ideju da se zgrada škole renovira, tako da je 1991. godine skinut krov sa stare škole, spušteni plafoni, urađena izolacija na školi, mokri čvor i dozidane prostorije u potkrovlju.

Renoviranje je trajalo dve godine, a nastava se izvodila u prostorijama sportskog kluba. Školske 1993/94. godine počelo se sa radom u novoj školi. To je sada prelepa zgrada sa dosta dobrim uslovima za rad jedini ptoblem je što se broj dece smanjuje iz godine u godinu. Škola je menjala i svoj naziv. Najpre je bila Osnovna škola ”Nada Naumović” i pripadala matičnoj školi u Badnjevcu, pa zatim ”14. oktobar”’sa matičnom školom u Batočini. Danas škola nosi ime Osnovna škola ”Sveti Sava” i radi kao izdvojeno odeljenje Osnovne škole ”Sveti Sava” u Batočini. Školske 2007/08. godine rade dva kombinovana odeljenja: I i III razred i ima 13 učenika, a sa njima radi učiteljica Mirjana Dimić i II i IV razred sa ukupno 10 učenika i sa njima radi učiteljica Gordana Milenković. Predškolska grupa sa svojim vaspitačem radi svake školske godine u prostorijama škole.

Slične vesti