Dobrovodica

01 сеп

Dobrovodica

Najstarije naselje u donjem toku reke Lepenice pored Batočine je Dobrovodica. Pominje se u turskim dokumentima kao mesto koje se nalazi pored glavnog turskog puta i ima obavezu da osigurava put i putnike. Početak novog života u Dobrovodici posle seobe Srba 1690. godine počinje pored ”Češme” i ”Lipnja” naseljavanjem Đanića, Mitrovića i Petrovića.
Oko 1830. godine Dobrovodica postaje opština u čijem sastavu ulaze sela Kijevo i Žirovnica. Kao opštinsko mesto, Dobrovodica u ovom periodu nije imala školu iako se za otvaranje škole izuzetno zalagao tadašnji predsednik opštine Dobrovodičanin Živan Kostić. Imajući u vidu da su se do 1863. godine škole izdržavale od opština, meštani ovog sela se nisu zalagali da naprave školu. Deca iz ovog sela su se školovala u manastiru Grnčarici, Žirovnici i Brzanu.
Sve do završetka I svetskog rata u Dobrovodici nije bila otvorena škola. Prva škola u ovom selu otvorena je 1919/1920. godine u tzv. ”Kafančetu”, zgradi koja je bila kafana vlasnika Radivoja Pavlovića. Prvi učitelj bio je Bujuklić. Nastava se teško organizovala jer su se za školu prijavljivale četiri – pet generacija, pa su se pored prvaka nalazili i stasiti momci. Godine 1923/1924. godine, pokrenuta je akcija za izgradnju školske zgrade. Zgrada je imala dve učionice dve kancelarije. Jedna od kancelarija je služila za Narodnu biblioteku koju je osnovao tadašnji učitelj Toma Kostić. Nastava se pohađala pre i popodne sem četvrtka kada se nastava odvijala isključivo pre podne. Gospava Popović je prva devojčica iz sela Dobrovodice koja je završila osnovnu školu.
Nastavni plan je predviđao izučavanje sledećih predmeta: Nauka hrišćanska, Srpski jezik, Zemljopis, Istorija, Račun sa geometrijom, Ručni rad, Poznavanje prirode, Crtanje, Pisanje, Pevanje i Gimnastika.
Već posle šest godina od otvaranja škole zapretila je opasnost i od zatvaranja škole zbog malog broja đaka, a već 1928. godine dolazi do povećanja broja đaka i otvara se još jedno odeljenje. Škola sada broji četrdeset đaka i dobija učiteljicu Jelenu Obućinu. Podaci govore da je kroz ovu školu u periodu od 1936. do 1949. godine prodefilovao veliki broj učitelja. Za vreme II svetskog rata, a tačnije 29. i 30. oktobra 1941. godine, Nemačka kaznena ekspedicija je napala selo i spalila školu i biblioteku. Tom prilikom školska zgrada je uništena a biblioteka izgorela. Za rad škole opština je ustupila jednu prostoriju od 30 m2.
Od 1947. do 1949. godine u selu se organizuje dobrovoljni rad na zidanju nove školske zgrade. Nova škola je sazidana u podnožju brda Straževica, a za učitelja je postavljen Đura Božović. Od 1958/1959. godine pod uticajem reforme, Dobrovodica se pripojila po obrazovanju školi u Batočini i postala je njeno fizički izdvojeno odeljenje. Pošto se škola nalazila u podnožju brda koje je u stvari kamenolom, zbog čestih miniranja i eksploatacije kamena školska zgrada je pucala i bivala oštećena svakim danom sve više i više. Opština Batočina je odlučila 1983. godine da sruši staru zgaradu i podigne novi objekat. To se dogodilo u periodu od 1983 – 1985. godine, zgrada je napravljena, školsko dvorište je asfaltirano i obogaćeno terenom za sportove. Godine 1986. škola je primila đake i počela sa radom. Nova zgrada je bila opremljena savremenim sredstvima za nastavu, a 1987. je dobila centralno grejanje i novu kotlarnicu. Zgrada ima dve učionice, jednu nastavničku kancelariju, kuhinju, trpezariju, dva sanitarna čvora. Za učiteljicu je postavljena Ljiljana Golubović koja je radila sa učenicima I, II i III razreda a IV razred je iz svih sela odlazio u Batočinu i tamo se školovao. Škola je tada brojala 15 đaka. Od 1986. godine pa do današnjih dana broj đaka se nije povećavao. Od 1989. do 1999. godine u ovoj školi ponovo dolazi do defilea učitelja. Nastavu su držale: Violeta Pavličić, Olivera Đokić, Suzana Joksimović, Snežana Glišić, Žaklina Jevtić a od 1999. do danas Milijana Petrović.

Zbog lepo uređenog enterijera ova škola je 2004. godine učestvovala na konkursu koji je organizovao dečji časopis ”Đačko doba”, na temu ”Biramo najlepšu učionicu” na tritoriji Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i dobila je nagradun na veliku radost đaka i učiteljice.

U okviru škole 2001. godine, otvoreno je predškolsko odeljenje kao izdvojeno odeljenje Dečjeg vrtića ”Poletarac” iz Batočine.
Škola u školskoj 2007/08. godini broji 9 đaka u tri razreda i to:
I razred – 5 učenika, II razred – 2 učenika, III razred – 2 učenika a u IV razredu nema učenika.

Slične vesti