Izdvojena odeljenja

01 сеп

Žirovnica

Žirovnica se nalazi na jugozapadnoj padini brda Straževica, a na severozapadnoj strani brda Parloga. Ona se prostire sa obe strane seoskog potoka koji se uliva u potok Raljevac, desnu...

[ više ]
01 сеп
01 сеп
01 сеп

Kijevo

Kao i druga sela oko manastira Grnčarice, tako je i Kijevo svoje đake slalo u grnčarsku školu, sve do njenog ukidanja 1870. godine. Posle ovoga Kijevo i Dobrovodica, imaju...

[ više ]
01 сеп

Gradac

Gradac je malo mesto seoskog karaktera u opštini Batočina. Iako je Gradac najstarije naselje u donjoj Lepenici i Šumadiji, relativno kasno dobija svoju osnovnu školu. Prva škola za oko...

[ više ]
01 сеп

Dobrovodica

Najstarije naselje u donjem toku reke Lepenice pored Batočine je Dobrovodica. Pominje se u turskim dokumentima kao mesto koje se nalazi pored glavnog turskog puta i ima obavezu da...

[ više ]
01 сеп

Crni Kao

Crni Kao – malo naselje na talasastom zemljištu na desnoj obali donjeg toka reke Lepenice, postalo je krajem devedesetih godina XVII veka. Kao malo naselje Crni Kao se vrlo...

[ više ]
01 сеп

Brzan

Na nekih 120 kilometara od Beograda, i isto toliko od Niša, nalazi se selo Brzan u opštini Batočina. Sa svojih 2450 stanovnika prostire se na 72 kvadratna kilometra, pa...

[ više ]
01 сеп

Badnjevac

Organizacijom života na selu i stvaranjem svoje države, ljudi u Badnjevcu su se susreli sa problemom nepismenosti. Badnjevac je to rano osetio i počeo da rešava taj problem. Već...

[ više ]