Aktuelno

31 мај

Угледно-тимски час „ Математика кроз игру “

У петак 31.05. 2019. године одржан је Угледно-тимски час „Математика кроз игру “ у организацији Стручног већа математичара. Час је одржан на нивоу петог разреда у оквиру обележавања манифестације „ Мај месец математике“ . Ученици одељење V1 били су домаћини својим другарима из осталих одељења V2, V3, V/Брзан и V/Бадњевац . Ученици су носиоци читавог часа а наставници имају улогу да надгледају остваривање циљева.

Циљ часа је био утврђивање кроз игру стечених знања о рачунским операцијама са разломцима и природним бројевима.

Час је замишљен као сајам игара. Неке од игара су биле модификоване као што су Игре меморије, Игра домина и Игра коцком у којима су ученици морали да користе знања о разломцима и децималним бројевима. А неке од игара су биле заступљене у изворном облику и ту се до победе долазило не само спретношћу него и рачунањем са природним бројевима. То су биле некада веома популарне игре Школице, Пикадо, Кликери и Шах. Ученицима су биле доступне и разне слагалице. Као изненађење на сајму била је демонстрација игре картама, „Креативна математика“. (Аутор карти је Момчило Степановић, члан МЕНСЕ. Сајт : www.kreativnamatematika.com). Игра је слична Таблићу само што се користе све четири рачунске операције и помоћу њих се стварају математички изрази. Презентери ове игре била су четири ученика седмог разреда.

Овакав вид учења развија скоро све ученичке компетенције :
1. Комуникација на матерњем језику
2. Математичка знања
3. Учење како се учи
4. Међуљудска и грађанска компетенција
5. Предузетништво и смисао за иницијативу
6. Културно изражавање

Ученици су били активни у свим играма и изразили су велико задовољство учествовањем на сајму. Оваквим часовима се постиже:
– Развијање математичких способности
– Развијање логичког мишљења
– Развијање креативности
– Подстицање интересовања за математику
– Подстицање интелектуалног задовољства
– Популаризација математике
Наставници који су били задужени за реализацију часа су: Јадранка Вељковић, Снежана Иветић, Валентина Радевић, Петар Пантовић и Соња Тројановић.

Slične vesti