Aktuelno

08 јун

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

Право на бесплатне уџбенике у школској 2020/21. години, имају ученици од 1. до 8. разреда, и то:

  1. Ученици из породице корисника новчане социјалне помоћи;
  2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП-у);
  3. Ученици који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  4. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.

Комплет бесплатних уџбеника за први циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.

Комплет бесплатних уџбеника за други циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

За родитеље ученика, из ове четири наведене категорије, продужили смо рок до понедељка, 15. јуна 2020. године, када школи у Баточини (Гоци секретарици), сваког радног дана од 8.00 – 12.00 часова, доставе следећу документацију:

  • За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којима се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, (ИОП-1, ИОП-2 и ученици који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем – увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) који су у систему основношколског образовања и васпитања, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима. (одељењске старешине достављају, само имена и презимена ученика).
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања, а старија браћа или сестре похађају средњу школу или факултет доставити потврду образовно васпитне установе (средња школа, факултет) о својству ученика или студента;
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете а старија браћа или сестре похађају нашу школу, школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним ученицима. Али је родитељ у обавези да школи пријави дете које има право на бесплатне уџбенике.

 

Slične vesti